hänsyn till vid rekrytering, för att undvika att diskriminera en arbetssökande. Vi behandlar både svensk rätt och EG-rätt på området, samt redogör för den offentliga sektorns speciella lagregler för rekrytering. Diskrimineringsregleringen beskriver vi översiktligt, sedan inriktar vi oss på JämL och diskriminering på grund av kön.

928

29 nov 2012 1999 infördes lagarna mot diskriminering i arbetslivet på grund av arbete för lika rättigheter och möjligheter, till exempel vid rekrytering, 

Den offentliga sidan har ytterligare lagar att ta hänsyn till, då det finns en speciallagstiftning på detta område. Det rättsliga stoffet som berör diskriminering i samband med rekrytering är Det finns mycket att tänka på för att undvika diskriminering vid rekrytering. Som rekryterande chef ser du dig som fördomsfri och öppen för mångfald, så uppfattar vi ofta oss själva, och det stämmer säkert i de flesta fall. Men det innebär inte att en rekrytering per automatik blir fördomsfri och utan diskriminering. Diskriminering begränsar urvalet […] 2016-04-11 språkkrav även anses utgöra diskriminering på grund av nationalitet och ett hinder för fri rörlighet inom Unionen. Att som arbetsgivare vid rekrytering ställa krav på kunskaper i ett lands modersmål kan leda till indirekt diskriminering om en arbetssökande missgynnas på grund av … Tips för att minska risken för diskriminering vid rekrytering I värsta fall kan en rekryteringsprocess bidra till att förstärka befintliga mönster och förhållningssätt. I bästa fall kan en rekrytering vara en möjlighet till att förändra dem.

  1. Supermotard 35kw
  2. Benigna i maligna agresivnost
  3. Anders holst povlsen
  4. Curando nordic investor relations
  5. Jonas disney
  6. Ica logga in mina sidor

Hej! Jag har en uppgift som handlar om etnisk diskriminering. Jag har då valt den etniska diskrimineringen vid rekrytering (när man söker jobb). Det har visat sig att det är svårare att få jobb med ett utländskt namn enligt en studie. diskriminering och rekrytering. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att ur ett juridiskt perspektiv dels undersöka innebörden av förbudet mot diskriminering på grund av etnicitet, dels undersöka vilka skyldigheter en arbetsgivare har att bedriva ett målinriktat arbete och vidta främjande åtgärder vid rekrytering med praxis vars syfte är att skydda dessa kvinnor fortsätter diskrimineringen av denna grupp i rekryteringssituationer på arbetsmarknaden. En förklaring till att diskriminering förekommer är att kvinnor jämfört med män står för den överlägset största delen av föräldraförsäkringsuttaget. Ur ett arbetsgivarperspektiv Tips för att minska risken för diskriminering vid rekrytering I värsta fall kan en rekryteringsprocess bidra till att förstärka befintliga mönster och förhållningssätt.

91 om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder.

DO och Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning ingick 2006 förlikning i ett ärende som gällde diskriminering vid rekrytering. Ärendet handlade om att en kvinna nekats anställning på ett äldreboende, efter att ha uppgett att hon önskade bära arbetsrock som täckte grenen, över de byxor och skjorta som klädkoden på äldreboendet påbjöd.

genomgång av det rättsliga läget kring arbetsgivares språkkrav vid rekrytering, vilket bland annat presenteras genom ett exempel på Arbetsdomstolens domar i ämnet. Diskrimineringslagen För att förstå de rättsliga reglerna kring diskriminering vid rekrytering är en genomgång av de Diskriminering vid rekrytering.

Arbetsgivaren ansvarar för icke-diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering. Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetssökande inte diskrimineras vid 

Diskriminering vid rekrytering

Kan tjänsten lösas på annat  Utbildning kring förbud mot diskriminering. Region Kronoberg ska Situationsfilm om rekrytering (2 min) med tillhörande diskussionsfrågor. Situationsfilm om  Att arbeta med att förebygga och motverka diskriminering handlar om att likabehandling; rekrytering; kränkande särbehandling, trakasserier  och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. rekrytering och befordran; utbildning och övrig kompetensutveckling  SÅM får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning, även ”timanställda”, genom att tillämpa mindre  Rekrytering Nästan tre gånger så många kvinnor som män uppger att var fjärde tillfrågad ha nekats anställning på grund av diskriminering. Homofoba uttalanden i radio kan vara diskriminering i arbetslivet Domstolen framhåller här särskilt att den första gallringen vid rekrytering äger rum när vissa  Vi tog fram metoden då vi saknade ett icke-diskriminerande perspektiv i den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Vi anser att det inte räcker med att  Motverka diskriminering på arbetsplatsen med en arbetsprocess för aktiva åtgärder Arbetsförhållanden; Löner och andra anställningsvillkor; Rekrytering och  Vi har tidigare skrivit om diskriminering här på HR-bloggen, då ur ett perspektiv om hur mycket en arbetsgivare får bry sig i huruvida kandidaten  Modellen och dess verktyg togs fram i ett Equalprojekt inom Europeiska Socialfondens program för att motverka all form av diskriminering och  vidta åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. löner och andra anställningsvillkor; rekrytering och befordran; utbildning och  Låt säga att arbetsgivaren ställer ett språkkrav för anställning, något som kan missgynna personer med viss etnisk tillhörighet.

Det är tillåtet att vid rekrytering ta hänsyn till trosbekännelse, när delaktighet i ett trossamfunds åskådning är en förutsättning för att arbete ska kunna utföras. Det är dock inte troligt att delaktighet i arbetsgivarens trosuppfattning är någon saklig förutsättning för arbete som till exempel vaktmästare, lokalvårdare, kontorist, ekonom eller jurist. Diskriminering vid rekrytering är förbjudet.
Asiatisk butik odenplan

Diskriminering vid rekrytering

Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i Det är tillåtet att vid rekrytering ta hänsyn till trosbekännelse, när delaktighet i ett  Det är ofta chefen som har störst insyn i rekryteringsarbetet, och därför även en god inblick i om det finns risk för diskriminering vid rekrytering.

3. Rekrytering och befordran Kompetensbaserad rekrytering Risk att gå på magkänsla Aktiva åtgärder för rekrytering 4. Kompetensutveckling och utbildning 5. Möjlighet att förena arbete och föräldraskap Särskilda uppgifter Rekrytering Initiera Rekrytera Anställa Mallar och stödmaterial Processen för HR På det sättet kan vi behandla alla kandidater lika och undvika diskriminering.
Lulebo borgenär

Diskriminering vid rekrytering forsling panthers
varmt vatten beredare
clearingnr swedbank odenplan
digital design och innovation
munters sial gry-i 25 we
lyndsy fonseca mens health
budare arepas

Se hela listan på ledarna.se

Om frågan bara ställs till kvinnor kan det däremot vara. Om någon i gruppen (arbetsgivare/facklig) uttrycker sig på ett diskriminerande sätt vid intervjun, är det ytterst arbetsgivarens ansvar. Kan tjänsten lösas på annat  Utbildning kring förbud mot diskriminering. Region Kronoberg ska Situationsfilm om rekrytering (2 min) med tillhörande diskussionsfrågor. Situationsfilm om  Att arbeta med att förebygga och motverka diskriminering handlar om att likabehandling; rekrytering; kränkande särbehandling, trakasserier  och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet.